การตลาดเชิงรุก หรือ Aggressive Marketing

การตลาดเชิงรุก หรือ Aggressive Marketing คือการดำเนินการเชิงรุกเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจของผู้ซื้อ การตลาดเชิงรุกนั้นโดดเด่นด้วยการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการขาย

admin

พฤษภาคม 25, 2021

ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด ( Billboard คือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่อยู่กลางแจ้ง)

ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด ( Billboard คือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่อยู่กลางแจ้ง) บางครั้งเรียกว่า Big board ซึ่งมันคือ เครื่องมือที่ใช้โฆษณากลางแจ้งทั่วไปในรูปแบบของป้ายโฆษณาแบบตั้งเดี่ยวๆที่ซึ่งติดตั้งบนเส้นทางต่างๆที่มีการจราจรสัญจรไปมาอย่างคับคั่ง

admin

พฤษภาคม 25, 2021

พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior)

พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) เป็นสาขาใหม่ของความรู้ด้านการตลาดที่อ้างถึงความเป็นอิสระของพื้นที่การวิจัยการตลาดที่มีลักษณะเฉพาะพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย

admin

พฤษภาคม 25, 2021