Club House คืออะไร ทำไมใคร ๆ ก็พูดถึง ?

วันนี้ Think Create Content รับดูแลเพจ จะมาเล่าให้ฟัง ว่า App Club House คืออะไร ทำไมใคร ๆ ก็พูดถึง
App Clubhouse คือ แอปแชท ที่ใช้ “เสียง” เป็นตัวสื่อสาร ไม่เห็นหน้า ไม่มีภาพ แต่จะมีเพียงรูปโปรไฟล์ที่จะมีภาพของ ตัวผู้ใช้งาน User เท่านั้น

admin

พฤษภาคม 25, 2021